Ο Andrea Nanetti, ιστορικός με σπουδές στην ιστορία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, έχει ακαδημαϊκή και επιχειρηματική εμπειρία στην Διαχείριση των Πολιτιστικών Αγαθών. Το κύριο ενδιαφέρον του είναι η αλλαγή και η καινοτομία στις διαδικασίες ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως ερευνητής εφαρμόζει διεπιστημονικές και μετα-επιστημονικές μεθόδους για την μελέτη των συστημάτων που ερευνούν  ιθαγενείς πληθυσμούς, την πολιτιστική κληρονομιά  και την χωροταξία, την μελέτη των εθνικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών σχέσεων και των παγκόσμιων ιστοριών των διηπειρωτικών διαπολιτισμικών δικτύων. Ως επιχειρηματίας χρησιμοποιεί υπερεθνικές και διεπιστημονικές μεθόδους για να προσεγγίσει την πολιτιστική κληρονομιά (ανάπτυξη των ΤΠΕ εργαλείων), την υποστήριξη στους τρόπους διεύθυνσης της πολιτιστικής κληρονομιάς (συμβουλευτική σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα σε στρατηγικές αποφάσεις), την επιστήμη της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών (επιλογή και συντονισμός των ιταλικών master για κινέζικες κατασκευαστικές εταιρείες και εργαστήρια συντήρησης) και την σύγχρονη τέχνη στην αρχιτεκτονική (ψηφιδωτά και κεραμικά). Τα διδακτικά του διαπιστευτήρια, οι αξίες και το ήθος χαλκεύτηκαν από τις ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές του εμπειρίες.

Ο Andrea Nanetti είναι πτυχιούχος Μεσαιωνικής Ιστορίας (πτυχιακή εργασία «Η Βενετία και η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης») και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου της Bologna (επόπτης καθηγητής Antonio Carile). Συνέχισε τις σπουδές του στο Universität zu Köln (Καθ. Peter Schreiner), στο Paris I-Sorbonne (Καθ. Ελένη Γλύκατζη Ahrweiler), στο Paris X-Nanterre (Καθ. Evelyne Patlagean), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα, Καθ. Χρύσα Μαλτέζου, Νικόλαος Οικονομίδης και Ευάγγελος Χρυσός, στο Universität Wien (Καθ. Johannes Koder), και στο Brown University στις ΗΠΑ (Καθ. Anthony Molho).

Η ακαδημαϊκή του καριέρα ξεκίνησε στο Τμήμα Ιστορίας και Μεθόδων για την Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου της Bologna (Ravenna), όπου έμαθε πώς επιτυγχάνεται η εξέλιξη από τις διεπιστημονικές και διεθνείς προσεγγίσεις σε όλους τους κύριους τομείς της επιστήμης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εμπλούτισε τις ακαδημαϊκές του γνώσεις και εμπειρίες στις Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές Σπουδές σχεδιάζοντας πληροφοριακά περιβάλλοντα και αναπτύσσοντας πρωτότυπα εργαλεία ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) για την πρόσβαση στα Πολιτιστικά Αγαθά (Χαρτογραφία, χρονικά, αρχειακά έγγραφα, ζωγραφικοί πίνακες, μνημεία, έργα τέχνης και ακουστικό υλικό) και ασχολήθηκε με την διαχείριση των Πολιτιστικών Αγαθών σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις.

Ανάμεσα στο 1996 και το 2013, μέρος των αποτελεσμάτων των ερευνών του δημοσιεύτηκαν σε πάνω από 140 επιστημονικά άρθρα σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία. Η σημασία του έργου του έχει αναγνωριστεί κερδίζοντας χρηματοδοτήσεις και διεθνή βραβεία και διακρίσεις και πάνω από 40 δημοσιεύσεις του (στα ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά και τα κινέζικα) χρησιμοποιούνται και αναφέρονται σε άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Είναι ο εκδότης του “The Morosini Code. The world as seen from Venice (1205-1433)”, του “Treaty of Sapienza between Venice and Geoffroy de Villehardouin for the Peloponnese (1209)”, “The original Papal bull ‘Religiosam vitam’ by Gregory X for Mount Sinai (1274)”, “Documenta Veneta Coroni et Methoni rogata (13th-15th c.)” και του “The Short Chronicle of the priest Theophilactos Agorastos on the Venetian Conquest of the Morea (1683-1690)”. Επίσης, από το 2000 είναι μόνιμο μέλος της Επιτροπής για την Δημοσίευση των Πηγών της Ενετικής Ιστορίας.

Το 2010 προσκλήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στην Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα (14 – 19 Ιουνίου 2010) στην Σαγκάη. Έλαβε χρηματοδότηση από το Flaminia Foundation και εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο της Bologna. H Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα έφερε σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες, δημοσιογράφους και αντιπροσώπους από την βιομηχανία, το ακαδημαϊκό και κυβερνητικό περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.

Τα ερευνητικά προγράμματα του Andrea Nanetti χρησιμοποιούν την πρωτότυπη και καινοτόμα διεπιστημονική μέθοδο της «μηχανικής της ιστορικής μνήμης». Η θεωρία διαμορφώθηκε αρχικά το 2007 μέσα στα πλαίσια της οργάνωσης  των ιστορικών πληροφοριών στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έρευνα του Nanetti  μετακινήθηκε από την μελέτη των Ενετικών εγγράφων και χρονικών, μέσω των οποίων γινόταν η ανίχνευση και ο εντοπισμός του παγκόσμιου εμπορίου, των διπλωματικών  σχέσεων, των εντάσεων και των γενικότερων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις πόλεις, τα έθνη και τις ηπείρους κατά την διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα και την Πρώιμη Μοντέρνα Περίοδο (δηλαδή στις απαρχές της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, 1205 – 1533). Η ερευνητική του δραστηριότητα τώρα αφιερώνεται στον εντοπισμό διεθνών συνεργασιών σ΄αυτό το πρόγραμμα. Με την συνεργασία στην δημιουργία της βάσης δεδομένων οι ερευνητές προσκαλούνται να συγκρίνουν και να αφομοιώσουν ίδιας ηλικίας και παρόμοιες πηγές από όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα αγγλικά ως διεθνή – κοινή γλώσσα. Με αυτό το όραμα, ο Andrea Nanetti διεξάγει διεθνείς, περιφερειακές και τοπικές έρευνες βασιζόμενος στη διασταύρωση αλληλένδετων λογοτεχνικών, αρχειακών, χαρτογραφικών, εικονογραφικών και φωτογραφικών δεδομένων. Ο σχεδιασμός του βασικού πλάνου (ερευνητικές ομάδες και χρηματοδότηση σε Βενετία, Κίνα, Αυστραλία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ινδία κ.α.) αναπτύσσεται από το Meduproject srl. Τα βασικά ερευνητικά προγράμματα καταγράφονται εδώ αρχίζοντας από τα πιο σχετικά:

 • 2013…: Διαδραστικές Διεθνείς Ιστορίες. Για ένα νέο πληροφοριακό περιβάλλον με σκοπό την αύξηση της κατανόησης των ιστορικών διεργασιών. Η έρευνα διεξάγεται στο  Nanyang Technological University από τον Andrea Nanetti (ADM, History), Siew Ann Cheong (Physics), και τον Mikhail Filippov (Physics);
 • 2000… Ο κόσμος από την οπτική της Βενετίας (1205 – 1433), που βασίζεται σε μία συνεχή και ανανεωνόμενη on-line έκδοση της αγγλικής μετάφρασης του  Morosini Codex, πρώτη έκδοση από τον Andrea Nanetti (2000-2010) και μεταφράστηκε στα αγγλικά (1999…) από τους Michele Ghezzo, John Melville-Jones και Andrea Rizzi (πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο της, το Ιταλικό Υπουργείο Έρευνας και Πανεπιστημίων, το Flaminia Foundation, την Ιταλική και Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, το Πανεπιστήμιο του Princeton University PHS, το Meduproject srl και το Πανεπιστήμιο της Βενετίας  Ca’ Foscari);
 • 1996… Το πρόγραμμα Ενετική Μεσσηνία 1207 – 1500 (χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο της Bologna, το Κρατικό Αρχείο Βενετίας, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών στη Βενετία, το Μανιατάκειον  Ίδρυμα και τον Δημήτρη Κουλουριανό) βραβεύτηκε από την Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH)” για “recherches sur les relations médiévales de la Sérénissime avec les côtes balkaniques, et notamment avec la Péloponnèse” (2000, Besançon, France) και παρουσιάστηκε επισήμως στην Αθήνα (Παλαιά Βουλή 2008 και Βυζαντινό Μουσείο 2011), στην Καλαμάτα (Πολιτιστικό Κέντρο 2008) και στην Βενετία (Archivio di stato 2011) με ομιλίες του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του νομού Μεσσηνίας, του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα και άλλους;
 • 2009… Ενετικές νοταριακές πράξεις στην Αίγυπτο των Μαμελούκων (1252 – 1517) (φάση χρηματοδότησης);
 • 2007… Ενετική Ραβέννα, 1441 – 1509 (χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο της Bologna, Carira Foundation και το Archivio di Stato της Ραβέννας;
 • 2002… Ενετικής νοταριακές πράξεις στην Κωνσταντινούπολη (1261 – 1453);
 • 2007 – 2008 Γοτθικό Trapani 13ος – 16ος αι. (Υποστήριξη από το Μουσείο Pepoli και την Regione Siciliana);
 • 2007 – 2008 Χρονικά Μεσαιωνικής Ιστορίας της Imola (Ιταλία, χρηματοδότηση από το Carimola Foundation).

Ο Andrea Nanetti  είναι ο εκδότης δύο σειρών «Mediterranean Diaries”  (μαζί με τον καθ. Luigi Tomassini ) και «Waves of History» (μαζί με τον καθ. Antonio Carile) οι οποίες εκδόθηκαν από την spin-off εταιρεία του Meduproject. Η πρώτη σειρά σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και η δεύτερη υπό την επιστημονική επίβλεψη του Πανεπιστημίου της Bologna, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού, του ιταλικού Εθνικού Φορέα για τις Νέες Τεχνολογίες, την Ενέργεια και την Αειφόρο Οικονομική Ανάπτυξη, του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του καθ. Romano Prodi, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων.

Εταιρεία Meduproject (http://www.meduproject.com)

 • Από το 1999 εμπλέκεται στην Μηχανική της ιστορικής  χαρτογραφίας και παράγει το CD-Rom που δημοσιεύτηκε στο Mario Giberti – Andrea Ferri, Imola nel territorio [tra Romagna, Ferrara e Bologna]. Η  «La documentazione cartografica (secoli XV-XIX)» δημοσιεύτηκε από τον A. Nanetti για την «Associazione per Imola storico-artistica» σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Μεθόδων για την Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Imola 2000.
 • Το 2001 του απονεμήθηκε το βραβείο «StartCup» του Πανεπιστημίου της Bologna, τον πρώτο διαγωνισμού επιχειρηματικού σχεδίου για επιμορφωτικά προγράμματα.
 • Το 2001-2002 χρηματοδοτήθηκε από το Spinner Consortium, το 2002 έγινε μία ακαδημαϊκή spin-off εταιρεία του Τμήματος Ιστορίας και Μεθόδων για την Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Το 2010 τιμήθηκε από το ιταλικό Ινστιτούτο Επιστημών του Ανθρώπου και από την διδακτορική Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Bologna. Επίσης την ίδια χρονιά ο Andrea Nanetti παρουσίασε την Εταιρεία του στην Διεθνή Έκθεση της Σαγκάης. Από τότε η Meduproject οργανώνει b2b συναντήσεις και εργαστήρια στον τομέα της Συντήρησης και Διαχείρισης της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς: Για Κινέζους Ακαδημαϊκούς και  Επαγγελματίες στην Ευρώπη και για Ευρωπαίους Ακαδημαϊκούς και Επαγγελματίες στην Κίνα.

Ο Andrea Nanetti είναι τώρα σύμβουλος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Κίνα σε διεθνή προγράμματα “b2b”, «Έρευνα και Ανάπτυξη στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», «η Ιστορική μνήμη ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης», «Σύγχρονη τέχνη και Αρχιτεκτονική».

Leave a Reply